Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

รูปภาพ พุธเช้ากับ PLC กลุ่มนิเทศก์
พฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2018
               นายศุภชัย  ชนะดี  ผอ.สพป.เพชรบุรีเขต 1  รอง ผอ.สพป.เพชรบุรีเขต 1  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  ข้าราชการและเจ้าหน้าทีในสังกัด  เข้าร่วมประชุม "พุธเช้าข่าว สพฐ.              และจัดประชุมนำเสนอ PLC  โดย  กลุ่มศึกษานิเทศ ... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Data Center สพป.พบ.1