- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจเข้าสู่ระบบ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
รูปภาพ การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ผู้บริหารสถานศึกษา”
อังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2024
   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เป็นประธาน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน การเงิน บัญชี และพัสดุ (ด้านงานพัสดุ)"
ศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2024
    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2024
   วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดย นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพฟังเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ มหาพน เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา
พฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2024
   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:40 น. นางกนกวรรณ รื่นเริง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนางกรุณา บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายจาก นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรุบรี เขต 1 เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพฟังเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ มหาพน... อ่านเพิ่มเติม...