- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจเข้าสู่ระบบ 

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
รูปภาพ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เดินหน้า! เตรียมความพร้อมโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง สำหรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
เสาร์, 15 มิถุนายน 2024
   วันที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษา และการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สมศ.) รอบ 5 โดยมี ดร.กชพร มั่งประเสริฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567
ศุกร์, 14 มิถุนายน 2024
   วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อทราบรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ สพป.เพชรบุรี เขต 1... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ สพป.เพชรบุรี เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก รายวิชาสุขศึกษา
ศุกร์, 14 มิถุนายน 2024
   วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก รายวิชาสุขศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อพัฒนา ต่อยอด... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ร่วมสืบสานประเพณีไหว้ครู
พฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2024
     วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รอง ผอ.สพป.เพชบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดพิธีไหว้ครู : สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ให้แก่โรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบ Video Conference เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา สืบสานพิธีการที่ทรงคุณค่า... อ่านเพิ่มเติม...