- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจเข้าสู่ระบบ 

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
รูปภาพ การประชุมติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA
ศุกร์, 19 กรกฏาคม 2024
   วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นำคณะผู้บริหาร/ผู้แทน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 83 ปี โรงเรียนบ้านโตนดน้อย
พฤหัสบดี, 18 กรกฏาคม 2024
   วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อมนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และคณะ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ กิจกรรมเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2567
พฤหัสบดี, 18 กรกฏาคม 2024
   วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.39 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567 ของโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย พร้อมนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการอ่าน - เขียน เรียนสนุก ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
พฤหัสบดี, 18 กรกฏาคม 2024
   วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการอ่าน - เขียน เรียนสนุก ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดย นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1... อ่านเพิ่มเติม...