- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจเข้าสู่ระบบ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
รูปภาพ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
จันทร์, 20 พฤษภาคม 2024
   วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ โดย นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 พร้อม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ กิจกรรมหน้าเสาธงยามเช้า
จันทร์, 20 พฤษภาคม 2024
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1 นำโดย นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 และนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงยามเช้า ประกอบด้วย การเข้าแถวเคารพธงชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การประเมินภาค ค. (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เสาร์, 11 พฤษภาคม 2024
   วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยม ดูแล และดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี ดร.กชพร มั่งประเสริฐ นางอภิญญา เกษมพร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ตรวจเช็คความพร้อมห้องน้ำโรงเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน ขานรับนโบาย "สุขาดี มีความสุข"
พฤหัสบดี, 09 พฤษภาคม 2024
   วันที่ 7 -  9 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสุขาดี มีความสุข ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย นางวิรัตน์ เสรีกุล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวเจนจิรา พราหมณ์ชื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าติดตาม ให้คำปรึกษา สนับสนุน การปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนที่ได้รับกาจัดสรร... อ่านเพิ่มเติม...