Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด




เว็บไซต์ในเครือ สพฐ



เว็บไซต์ที่น่าสนใจ







 

 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2560-2564)



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2560-2564)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 24 มกราคม 2017 เวลา 11:29 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1