- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจเข้าสู่ระบบ 

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
รูปภาพ เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
พุธ, 31 พฤษภาคม 2023
            วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เดินทางเข้าเยี่ยมโรงเรียนบ้านปากรัตน์ อ.หนองหญ้าปล้อง โรงเรียนวัดมณีเลื่อน โรงเรียนวัดทรงธรรม และโรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตรวจอาคารสถานที่ที่ไม่พร้อมใช้งาน ณ สถานศึกษาในสังกัด
พุธ, 31 พฤษภาคม 2023
             วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อมนางวิรัตน์ เสรีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางศุภลักษณ์ คำดี และนายณรงค์ศักดิ์ หนักแน่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการทดสอบ RT, NT และ O-NET ปีการศึกษา 2565
พุธ, 31 พฤษภาคม 2023
              วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการทดสอบ RT, NT และ O-NET ปีการศึกษา 2565 เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยการอบรมแบ่งเป็น 2... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ เยี่ยมโรงเรียน ปีการศึกษา 2566
พุธ, 31 พฤษภาคม 2023
            วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ โรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์)... อ่านเพิ่มเติม...