Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจลงทะเบียนเข้าระบบIn order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
รูปภาพ คณิตแบบอินเดีย (เวทคณิต)
พุธ, 28 มิถุนายน 2017
เ ว ท ค ณิ ต เช้าวันนี้ นายประสิทธิ์ ใจช่วง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ณ ห้องประชุมทองอุไร รร.วัดดอนไก่เตี้ย นางนิตยา โต๊ะถม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ รักษ์ภาษาไทย
อาทิตย์, 11 มิถุนายน 2017
          สพป.เพชรบุรี เขต 1  จัดกิจกรรม  "วันรักษ์ภาษาไทย"   ณ  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  เมื่อ  10 มิ.ย. 60           นายประสิทธิ์  ใจช่วง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ แผนชายแดน
อาทิตย์, 21 พฤษภาคม 2017
          27  จังหวัด  105  อำเภอ  ร่วมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน  4  ปี  หวังคุณภาพการศึกษาดีขึ้น  เห็นเป็นรูปธรรมได้  เด็กและเยาวชนทันต่อการแปลี่ยนแปลง           เมื่อเวลา  09.00 น.  วันที่  19 พ.ค. 60  พลเอก  สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วงว่าการกระทรวงศึกษาธิการ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ของดี...มีให้ดู
พฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2017
          สพป.เพชรบุรี เขต 1  บริหารจัดการศึกษาได้อย่างดีมีคุณภาพ  หลายเขตพื้นที่  มาศึกษาดูงาน           เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2560  นายอติศักดิ์  ไนยะกูล  และนายทองศรี  โพธิ์ทอง  รอง  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2   นำข้าราชการ และลูกจ้างในสำนักงานฯ  มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ  ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ วางแผนการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
อังคาร, 27 มิถุนายน 2017
        วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประสิทธิ์  ใจช่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
จันทร์, 19 มิถุนายน 2017
        วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์  ใจช่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ เทศกาลอาหารอร่อย "เพชรสมุทรคีรี"
พฤหัสบดี, 15 มิถุนายน 2017
        เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายประสิทธิ์  ใจช่วง   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารอร่อย เพชรสมุทรคีรี  ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ค่ายยุวชนคนคุณธรรม
อังคาร, 13 มิถุนายน 2017
        วันที่  ๑๒  มิถุนายน ๒๕๖๐  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการค่ายยุวชนคนคุณธรรม  ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี การจัดประชุมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel Videostudio ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
พฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2017
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel Videostudio ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1      

คณิตแบบอินเดีย (เวทคณิต)

altaltaltalt

เ ว ท ค ณิ ต
เช้าวันนี้ นายประสิทธิ์ ใจช่วง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ณ ห้องประชุมทองอุไร รร.วัดดอนไก่เตี้ย
นางนิตยา โต๊ะถม ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้กล่าวรายงานต่อประธานว่า สพฐ.มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการคิดตำนวน ได้แก่ การส่งเสริมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) สู่สถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคการคิดเลขเร็วได้หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน ให้ผู้เรียนสามารถคิดคำนวณได้ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว 
เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต : Vedic Mathematics) มีที่มาจากคัมภีร์โบราณในการคิดเลขเร็ว เป็นส่วนหนึ่งของคัมถีร์พระเวทของอินเดีย ประกอบด้วยสูตร 16 สูตร ที่เกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ การหาร ซึ่งแต่ละสูตรเป็นสูตรเฉพาะ ช่วยให้คิดลัดขึ้น ในการอบรมครั้งนี้ มีครูผู้สอนคณิตศาสตร์ เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน ใช้เวลาอบรม 2 วัน คือ วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2560 วัตถุประสงค์เพื่อ ให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย , ให้ครููมีทักษะในการบวก การลบ การคูณ การหาร ด้วยเทคนิคการคิดเลขแร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) และเพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และจัดการเรียนการสอนของครู โดยมีเป้าหมายว่า 1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการสอนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 2. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์นำเทคนิคการคิดเลขเร็วไปใช้ในสถานศึกษาได้อย่างดี 
การอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนวัดดอนไก่้เตี้ย เอื้อเฟื้อให้ใช้สถานที่ คณะวิทยากร ประกอบด้วย น.ส.จรีพร นิลห้อย ครู รร.วัดดอนไก่เตี้ย นางอุบล ดอกพรม ครู รร.วัดดอนไก่เตี้ย , น.ส.ดวงฤทัย อังกินันท์ ครู รร.อนุบาลเพชรบุรี , น.ส.กิ่งกนก นกฉลาด ครู รร.วัดบางขุนไทร , นางนัยนา โพธิ์งาม ครู รร.วัดนาพรม และน.ส.วาสนา คูณสุข ครู รร.วัดห้วยโรง
ประธานได้กล่าวขอบคุณหน่วยนิเทศติดตามและประเมินผล ที่เห็นความสำคัญของการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ขอบคุณผู้เข้ารับการอบรม พร้อมขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ได้นำผลการอบรมไปใช้กับนักเรียนให้ได้ อย่างได้ผล ขอบคุณวิทยากร และเจ้าของสถานที่

คลิกชมภาพพิธีเปิดได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/0B2iTpSaOG2f2LVcwTHlXXzFxODA

 

 


หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่


 Data Center สพป.พบ.1