- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

 

- ว่าง -

 

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจเข้าสู่ระบบกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
รูปภาพ พิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ภาคกลางและภาคตะวันออก
พฤหัสบดี, 26 มกราคม 2023
       วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
ศุกร์, 20 มกราคม 2023
   วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านพุพลู อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี (โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา) พบปะพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง ของโรงเรียนวัดคุ้งตำหนัก
ศุกร์, 20 มกราคม 2023
       วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผู้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ "พีรศักดิ์ รัตนะ" เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน ณ ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธา อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
พุธ, 18 มกราคม 2023
     วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมการสอนที่ดี (Best Practice) "กิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคำ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาการคำนวณแบบ Unplugged Coding สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1... อ่านเพิ่มเติม...