Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 


นายกนก  ปิ่นตบแต่ง
ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนในสังกัด 
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจลงทะเบียนเข้าระบบIn order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
รูปภาพ ทำดี มีผลตอบ
พุธ, 14 กันยายน 2016
         สพฐ.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  ผอ.สพป. / สพม.  และรอง ฯ  สพป. / สพม.  ทั่วประเทศ  ณ  ร.ร.ปางสวนแก้ว  จ.เชียงใหม่           นายการุณ  สกุลประดิษฐ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดให้มีการประชุม   เชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และรอง ฯ  ทั่วประเทศ ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้าน
อังคาร, 30 สิงหาคม 2016
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กำหนดจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน  ประจำปี  2559  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7  รอบ  84  พรรษา           ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดให้ทุกเขตพื้นที่ ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ อาเซี่ยนอนุบาล
อังคาร, 30 สิงหาคม 2016
          อนุบาลเพชรบุรี  จัดกิจกรรมอาเซียน  ประจำปี  2559  ณ  หอประชุมใหญ่ของโรงเรียน            นางยุวนิตย์  เชื้อนิล  รอง ผอ.รร.อนุบาลเพชรบุรี  ได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมอาเซียน  โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี  ต่อนายจำลอง  บัวงาม  รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ประธานในพิธี  ว่า ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ อาเซียนที่ ร.ว.
อังคาร, 30 สิงหาคม 2016
                    โรงเรียนราษฎร์วิทยา  จัดกิจกรรมประชาคมอาเซี่ยนที่ ร.ว.  ณ  หอประชุมใหญ่ของโรงเรียน  โดยมีนายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  เป็นประธาน           นางสาวจุฑามาศ  จุฑาพันธ์สวัสดิ์  ผอ.รร.ราษฎร์วิทยา  ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีว่า  การจัดกิจกรรมประชาคมอาเซี่ยนที่ ร.ว. ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ Tele Conference โรงเรียนประชารัฐ
ศุกร์, 19 สิงหาคม 2016
                    วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐ ศึกษานิเทศก์ (School Partner) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ  ในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต ๑/สพป.เพชรบุรี เขต ๒/ สพม. เขต ๑๐... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ตามรอยพ่อ เรียนรู้บูรพกษัตริย์ไทย
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
12-13 กรกฎาคม 2559 กับโครงการ "ตามรอยพ่อ เรียนรู้บูรพกษัตริย์ไทย" สพป.เพชรบุรี สร้างโอกาสให้นักเรียนในสังกัดจากทุกโรงเรียนประมาณ 400 คน ได้ทัศนศึกษาอย่างมีความสุข ตามวิถีไทยที่ อุทยานราชภักดิ์ จ.ประจวบฯ โครงการชั่วหัวมัน และสวนสัตว์ The Field Animals Dream จ.เพชรบุรี ภาพ  :  นายดิเรก  สุขประเสริฐ ข่าว ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ เรียนรู้มีความสุข สนุกกับกิจกรรม นำสู่ทักษะชีวิต
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
4-6 กรกฎาคม 2559  (3 วัน 2 คืน) ค่าย "เรียนรู้มีความสุข สนุกกับกิจกรรม นำสู่ทักษะชีวิต" อีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 จัดให้กับนักเรียนขยายโอกาสฯ ได้รับการเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด พัฒนาทักษะชีวิตตามช่วงวัยเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
           เมื่อวันที่  ๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  จัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  โดย นายกนก ปิ่นตบแต่ง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ รายงานผลการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร (G-Chat) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
พุธ, 14 กันยายน 2016
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้พัฒนา G-Chat ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้สนทนาบนอุปกรณ์พกพานั้น... อ่านเพิ่มเติม...


หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

รายการข่าวเคล้าเพลง

ออกอากาศทุกวันอังคาร
เวลา 9.00 น. - 10.00 น.