Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 


นายกนก  ปิ่นตบแต่ง
ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนในสังกัด 
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจลงทะเบียนเข้าระบบIn order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
รูปภาพ เพื่อพ่อ
ศุกร์, 21 ตุลาคม 2016
            ข้าราชการ / ลูกจ้าง  สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ร่วมถวายอาลัย             ตามประกาศสำนักพระราชวัง  ลงวันที่  13  ตุลาคม  พุทธศักราช  2559  เรื่อง  พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามมินทราธิราช  บรมนาถบพิตร  ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ สำนึกในพระมกากรุณาธิคุณ
จันทร์, 17 ตุลาคม 2016
          ข้าราชการ และลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  นำโดยนายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ร่วมกันแสดงความอาลัย  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบตรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ สัญญาต่อ
อาทิตย์, 09 ตุลาคม 2016
          สพป.เพชรบุรี เขต 1  ต่อสัญญาจ้าง  ลูกจ้างในสังกัด  ช่วงแรก  6  เดือน           นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานในการทำความเข้าใจเรื่อง  การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างในสังกัด  อีกทั้งยังได้ให้แนวทางในการสรรหา และบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ  และลูกจ้างชั่วคราว ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ร่มยางเกมส์ 59
อาทิตย์, 09 ตุลาคม 2016
          กลุ่มเครือข่ายที่ 5 - 6  อำเภอเขาย้อย  จัดกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนการสอน  ด้วยการแข่งขันกีฬา - กรีฑา  "ร่มยางเกมส์ 59"           เมื่อวันที่  7  ตุลาคม  2559  นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน  กลุ่มเครือข่ายที่ 5 - 6 ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ Tele Conference โรงเรียนประชารัฐ
ศุกร์, 19 สิงหาคม 2016
                    วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐ ศึกษานิเทศก์ (School Partner) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ  ในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต ๑/สพป.เพชรบุรี เขต ๒/ สพม. เขต ๑๐... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ตามรอยพ่อ เรียนรู้บูรพกษัตริย์ไทย
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
12-13 กรกฎาคม 2559 กับโครงการ "ตามรอยพ่อ เรียนรู้บูรพกษัตริย์ไทย" สพป.เพชรบุรี สร้างโอกาสให้นักเรียนในสังกัดจากทุกโรงเรียนประมาณ 400 คน ได้ทัศนศึกษาอย่างมีความสุข ตามวิถีไทยที่ อุทยานราชภักดิ์ จ.ประจวบฯ โครงการชั่วหัวมัน และสวนสัตว์ The Field Animals Dream จ.เพชรบุรี ภาพ  :  นายดิเรก  สุขประเสริฐ ข่าว ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ เรียนรู้มีความสุข สนุกกับกิจกรรม นำสู่ทักษะชีวิต
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
4-6 กรกฎาคม 2559  (3 วัน 2 คืน) ค่าย "เรียนรู้มีความสุข สนุกกับกิจกรรม นำสู่ทักษะชีวิต" อีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 จัดให้กับนักเรียนขยายโอกาสฯ ได้รับการเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด พัฒนาทักษะชีวิตตามช่วงวัยเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
           เมื่อวันที่  ๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  จัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  โดย นายกนก ปิ่นตบแต่ง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ รายงานผลการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร (G-Chat) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
พุธ, 14 กันยายน 2016
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้พัฒนา G-Chat ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้สนทนาบนอุปกรณ์พกพานั้น... อ่านเพิ่มเติม...

เพื่อพ่อ

altaltaltaltalt
            ข้าราชการ / ลูกจ้าง  สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ร่วมถวายอาลัย
            ตามประกาศสำนักพระราชวัง  ลงวันที่  13  ตุลาคม  พุทธศักราช  2559  เรื่อง  พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามมินทราธิราช  บรมนาถบพิตร   สวรรคต
             ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ปกเกล้าปกกระหม่อม  ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน  ที่ใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาท  ได้อุทิศพระวรกาย  พระปัญญา และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ  เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์  โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่าง ๆ  ได้อย่างยั่งยืน  เป็นที่ประจักษ์  ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา  น้ำพระราชหฤทัยของพระองค์  เปรียบเสมือนฝนหลั่งลงมาจากฟากฟ้า  สร้างความชุ่มชื่น  ร่มเย็น และความสุข  ให้แก่ปวงประชาชนชาวไทย  มาเป็นเวลากว่า  70  ปี
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  นำโดยนายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขต ฯ  พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด  ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  จึงร่วมกันถวายความอาลัย  ด้วยการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ  เพื่อถวายอาลัย และถวายเป็นพรุะราชกุศล  ประกอบด้วย  ทุกคนแต่กายชุดไว้ทุกข์ ,  จัดทำโบวริบิ้นสีดำ  จำนวน  100,000  ชิ้น  แจกจ่ายให้ประชาชน ,  นำข้าราชการจำนวน  50  คน  แต่งกายชุดปกติขาวไว้ทุกข์  ร่วมพิธีถวายอาลัย  ณ  โครงการชั่วหัวมันตามพระราชดำริ  เป็นต้น  และในวันที่  27  ตุลาคม  2559  จะประกอบพิธีถวายภัตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์  ณ  วัดไตรโลก  ถวายเป็นพระราชกุศล...
 


หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

รายการข่าวเคล้าเพลง

ออกอากาศทุกวันอังคาร
เวลา 9.00 น. - 10.00 น.