- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจเข้าสู่ระบบ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
รูปภาพ รับฟังการประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตฯ ในระบบ eMENSCR ปีงบประมาณ 2565 ผ่าน Video Conference
ศุกร์, 26 พฤศจิกายน 2021
      วันนี้ เวลา 09.00 น. นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ video conference... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564
พฤหัสบดี, 25 พฤศจิกายน 2021
     วันนี้ เวลา 09.00 น. นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ประชุมเพื่อเตรียมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564
พุธ, 24 พฤศจิกายน 2021
    วันนี้ เวลา 13.00 น. นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 (สพป.เพชรบุรี เขต 1) ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเพื่อวางแผนการจัดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด
อังคาร, 23 พฤศจิกายน 2021
   วันนี้ เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 (สพป.เพชรบุรี เขต 1) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ออกตรวจพื้นที่สังเกตุการณ์ด้านความปลอดภัยของเยาวชนในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2564
ศุกร์, 19 พฤศจิกายน 2021
    วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2564) เวลา 18.00 น. นายรังสรรค์ คำชาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 (สพป.เพชรบุรี เขต 1) ได้รับมอบหมายจาก นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ออกตรวจพื้นที่เพื่อสังเกตุการณ์ด้านความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและเยาวชน... อ่านเพิ่มเติม...
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ