- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจเข้าสู่ระบบประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA)

- Download -

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
รูปภาพ พิธีส่งมอบห้องคอมพิวเตอร์และห้องน้ำอาคารเรียนอนุบาล รร.อนุบาลวัดต้นสนฯ
อาทิตย์, 25 กันยายน 2022
    วันที่ 25 กันยายน 2565 นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องคอมพิวเตอร์และห้องน้ำอาคารเรียนอนุบาล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูพี่เลี้ยง โครงการ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
พุธ, 21 กันยายน 2022
    วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูพี่เลี้ยง โครงการ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ให้แก่ครูจากสถานศึกษาในสังกัด เพื่อส่งเสริม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ มอบเกียรติบัตร "การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา"
อังคาร, 20 กันยายน 2022
    วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร "การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา" ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ มอบเกียรติบัตร Best Practice ตามโครงการส่งเสริมการอ่านตามพระจริยวัตรฯ โครงการการจัดการเรียนรวม และผลงานการจัดการสอนพัฒนาการอ่านสมรรถนะขั้นสูง
อังคาร, 20 กันยายน 2022
    วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice ให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและได้รับการคัดเลือกให้เป็น Best Practice จำนวน 3 รายการ 28 ราย... อ่านเพิ่มเติม...