Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 


นายกนก  ปิ่นตบแต่ง
ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนในสังกัด 
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจลงทะเบียนเข้าระบบIn order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
รูปภาพ ที่นี่ มีทุกวัน
พฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2016
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  จัดให้มีกิจกรรม  "รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์"  ขึ้นทุกวันทำการ  ณ  บริเวณเสาธงหน้าสำนักงานฯ  เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกของความเป็นไทย  เทิดทูนในพระพุทธศาสนา  และพระมหากษัคริย์  โดยเริ่มจากเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกิจกรรม ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ เรียนแล้ว นำไปใช้
พฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2016
          ตลาดนัดวิชาการ  โรงเรียนบ้านสามเรือน  ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน           นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานเปิดกิจกรรม  "ตลาดนัดวิชาการ  ครั้งที่ 9"  ของโรงเรียนบ้านสามเรือน  โดยมีนางพรทิพย์  สว่างลาภ  ผอ.รร.  กล่าวรายงาน           โรงเรียนบ้านสามเรือน ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ เสริมเก่ง O - NET
พฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2016
          กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่ 2  เครือข่ายที่ 2 (ดอนยาง)  เสริมเก่ง  O - NET  ชั้น ป. 6 และ  NT ชั้น ป.3           เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2559  นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมเก่ง  O -NET ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ สามัคคี... คือพลัง
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2016
          ข้าราชการ / ลูกจ้าง ร่วมสร้างความดี           เมื่อวันจันทร์ที่  8  กุมภาพันธ์  2559  ข้าราชการ / ลูกจ้าง และนักศึกษาฝึกงาน  สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1  นำโดยนายสายัณห์  พันนุกิจ  รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ร่วมกันเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ  และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ งานวันครู ประจำปี 2559
อังคาร, 19 มกราคม 2016
    เมื่อวันที่  16 มกราคม  2559  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยความร่วมมือจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ได้ดำเนินการจัดงานวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559  ณ หอประชุมโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  อ.เมือง จ.เพชรบุรี   โดย   นายสนิท  ขาวสอาด ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
พุธ, 09 ธันวาคม 2015
                เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘  นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  นำข้าราชการและลูกจ้าง เข้าแถวหน้าเสาธง  ร่วมกิจกรรม "รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์"  ด้วยการเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
พุธ, 09 ธันวาคม 2015
     เมื่อวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘  นายกนก ปิ่นตบแต่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ และคณะข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา ๒๕๕๘
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  ปีการศึกษา 2558   ดำเนินการแข่งขันในวันที่ 7 - 8 และ  14 - 15   พฤศจิกายน 2558  โดยใช้สถานที่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสมรรถนะด้วยเทคโนโลยี Google Apps for Education สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2016
                    นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสมรรถนะด้วยเทคโนโลยี  Google Apps for Education  สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งหมด 3... อ่านเพิ่มเติม...


หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

รายการข่าวเคล้าเพลง

ออกอากาศทุกวันอังคาร
เวลา 9.00 น. - 10.00 น.