- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจเข้าสู่ระบบ 

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
รูปภาพ จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4
พุธ, 15 กันยายน 2021
                นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการพิจารณางบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ซึ่ง สพฐ.  ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564  สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ(NT) ปีการศึกษา 2563 เพื่อวางแผนยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ(NT) ปีการศึกษา 2564
พุธ, 15 กันยายน 2021
                       นายสมพงษ์  เกศีนิลพรรณ  ผู้อำนวยยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และนางนิตยา  โต๊ะถม  ศึกษานิเทศก์  เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ(NT) ปีการศึกษา 2563... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ความโปร่งใสของสถานศึกษา (ITA Online)
พุธ, 15 กันยายน 2021
           นายรังสรรค์  คำชาย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  พร้อมด้วยศึกษานิเทศเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ Coaching เพื่อเตรียมรับการประเมิน
อังคาร, 14 กันยายน 2021
                      นายรังสรรค์  คำชาย  นางแสงเดือน  เฉื่องฉ่ำ  แลนายสัญญา  กุลสุวรรณ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เข้ารับการ Coaching  เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET)ปีการศึกษา 2563 เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ปีการศึกษา 2564T
อังคาร, 14 กันยายน 2021
                 นายสมพงษ์  เกศีนิลพรรณ  ผู้อำนวยยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และนางนิตยา  โต๊ะถม  ศึกษานิเทศก์  เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET)ปีการศึกษา 2563 เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET)... อ่านเพิ่มเติม...
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ