Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 


นายกนก  ปิ่นตบแต่ง
ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนในสังกัด 
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจลงทะเบียนเข้าระบบIn order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
รูปภาพ ค่ายพัฒนาสมรรถนะ หนองปรง
พุธ, 29 มิถุนายน 2016
          เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  เวลา  10.30 น.  นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาสมรรถนะ  ของโรงเรียนบ้านหนองปรง  อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี           นายวิรัตน์  วิบูลย์รังสรรค์  ผอ.รร.วัดหนองปรง ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ผลลดเวลาเรียน - เพิ่มเวลารู้
พุธ, 29 มิถุนายน 2016
ครม. รับทราบผลการดำเนินโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบผลการดำเนินโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยผลการเรียนของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการดีขึ้นทุกรายวิชา พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ควบคุมภายใน 2559
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
          เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  ประจำปี  2559  ณ  ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์           การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ... อ่านเพิ่มเติม...
พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
อังคาร, 21 มิถุนายน 2016
          นายกรัฐมนตรี เปิดกิจกรรมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการผู้นำเพื่อการ พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน สู่เป้าหมายยกระดับการศึกษาของประเทศ นายกรัฐมนตรี เปิดกิจกรรมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการผู้นำเพื่อการ พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ มอบทุนการศึกษา
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
        เมื่อวันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  ร่วมกับอำเภอเมืองเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนอำเภอเมืองเพชรบุรี  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี โดย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ทำบุญเลี้ยงพระโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ (เขตสุจริต)
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
          ด้วย นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
              เมื่อวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต ๑  ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ เพิ่มเวลารู้ด้วยวิถีสหกรณ์นักเรียน
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
         เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายกนก  ปิ่นตบแต่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเพิ่มเวลารู้ด้วยวิถีสหกรณ์นักเรียน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  ณ ห้องประชุมมุกดา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การพัฒนาเว็บไซด์ด้วยเทคโนโลยี Google Apps สำหรับโรงเรียน
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
            นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เป็ยประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเว็บไซด์ด้วยเทคโนโลยี Google Apps สำหรับโรงเรียนที่ต้องการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ... อ่านเพิ่มเติม...


หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

รายการข่าวเคล้าเพลง

ออกอากาศทุกวันอังคาร
เวลา 9.00 น. - 10.00 น.