Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 


นายกนก  ปิ่นตบแต่ง
ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนในสังกัด 
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจลงทะเบียนเข้าระบบIn order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
รูปภาพ พัฒนาสภานักเรียนเข้มแข็ง
พฤหัสบดี, 14 กรกฏาคม 2016
          เมื่อวันที่  14 กรกฎาคม  2559  นายเชิดศักดิ์  สว่างแวว   รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียน  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียน  ประจำปี  2559  ณ  ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1          ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ค่ายพัฒนาสมรรถนะ หนองปรง
พุธ, 29 มิถุนายน 2016
          เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  เวลา  10.30 น.  นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาสมรรถนะ  ของโรงเรียนบ้านหนองปรง  อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี           นายวิรัตน์  วิบูลย์รังสรรค์  ผอ.รร.วัดหนองปรง ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ผลลดเวลาเรียน - เพิ่มเวลารู้
พุธ, 29 มิถุนายน 2016
ครม. รับทราบผลการดำเนินโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบผลการดำเนินโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยผลการเรียนของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการดีขึ้นทุกรายวิชา พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ควบคุมภายใน 2559
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
          เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  ประจำปี  2559  ณ  ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์           การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
           เมื่อวันที่  ๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  จัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  โดย นายกนก ปิ่นตบแต่ง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
              ด้วย เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานลูกเสือจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
            เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสายัณห์  พันนุกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ๓  ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต ๑... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
           เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙๐๐ น. นายสายัณห์ พันนุกิจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ทุกท่าน และคณะศึกษานิเทศก์  ให้การต้อนรับ นางภาวนี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Smart OBEC และ Smart Area
ศุกร์, 22 กรกฏาคม 2016
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ส่งประกาศแนวปฏิบัติการใช้งานระบบ Smart OBEC ในส่วน ของระบบงานบริหารทั่วไป และคู่มือการใช้งาน Smart OBEC สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศใช้งานในระบบดังกล่าวในการรับ-ส่งหนังสือราชการ ตั่งแต่วันที่ 1 มกราคม  2559... อ่านเพิ่มเติม...


หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

รายการข่าวเคล้าเพลง

ออกอากาศทุกวันอังคาร
เวลา 9.00 น. - 10.00 น.