- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจเข้าสู่ระบบ 

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
รูปภาพ ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
อังคาร, 20 กรกฏาคม 2021
     นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา  ขอขอบคุณนายประหยัด  แสงหิรัญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย  และเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยา ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การประชุมการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ
จันทร์, 19 กรกฏาคม 2021
                 นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เพื่อให้ทราบแนวทางในการเขียนโครงการและจัดทำแผน ของบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
จันทร์, 19 กรกฏาคม 2021
                 นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  นำข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้าง  ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี  และเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์  สุจริต  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ตรวจเลิกสถานศึกษา
ศุกร์, 16 กรกฏาคม 2021
                       นายสัญญา  กุลสุวรรณ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  และคณะ  ได้ออกตรวจพัสดุและเอกสารโรงเรียนวัดอินทาราม  ตำบลธงชัย  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  เนื่องจากเลิกสถานศึกษา  ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ประชุมสร้างความเข้าใจครงการโรงเรียนคุณภาพ
ศุกร์, 16 กรกฏาคม 2021
                 นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนงานโครงการและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการโรงเรียนคุณภาพ ผ่านระบบ Zoom Meeting  พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ... อ่านเพิ่มเติม...
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ