Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจประกาศรับสมัครบุคลากรดำรงตำแหน่งรอง ผอ. และ ผอ. สถานศึกษา ***(แก้ไขประกาศ 22 ม.ค. 58)***

          อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1


*** หมายเหตุ : เพิ่มประกาศแก้ไขประกาศฉบับเดิม ***

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2015 เวลา 15:45 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1