- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจกลุ่มงานประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สพป.เพชรบุรี เขต 1 เดินหน้า! เตรียมความพร้อมโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง สำหรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 30
2 การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 34
3 สพป.เพชรบุรี เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก รายวิชาสุขศึกษา พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 34
4 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ร่วมสืบสานประเพณีไหว้ครู ฉัตรวัฒน์ สุขโต 26
5 ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ ฉัตรวัฒน์ สุขโต 19
6 รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 50
7 โครงการสภากาแฟ จังหวัดเพชรบุรี ยามเช้า พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 52
8 กิจกรรมหน้าเสาธง ยามเช้า พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 57
9 ประชุมคณะกรรมการ ขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 47
10 ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน (กิจกรรมป้องกันสาธารณภัยทุกรูปแบบ) ณ รร.อนุบาลวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 76
11 รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 65
12 การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2567 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 78
13 ผู้แทน สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ "1 ความดี คนพริบพรีทำได้" พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 67
14 คุณครู สพป.เพชรบุรี เขต 1 ร่วมใจ สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) "อ่านออกเขียนได้ สบายใจครู เครือข่ายที่ 9" พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 60
15 ขวัญและกำลังใจ พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 93
16 การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2567 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 123
17 การประชุมยกระดับกลไกการมีส่วนร่วม "สมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4" ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก : จังหวัดกาญจนบุรี พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 57
18 การประชุมสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 59
19 อบรมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยรับมือภัยคุกคามมทุกรูปแบบ พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 61
20 สพป.เพชรบุรี เขต 1 จัดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาการสอนวิทยาการคำนวณ (Computing Science) ด้วย KidBright Simulator พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 65
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 85