- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจกลุ่มงานประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 การประชุม อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 5/2567 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 40
22 พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ.2566 – 2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2567) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4” พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 44
23 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา ภายใต้นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” สพป.เพชรบุรี เขต 1 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 57
24 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ครูทองร่วง เอมโอษฐ พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 42
25 การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 4/2567 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 59
26 พิธีเปิดกิจกรรมการพิจารณาและตัดสินผลการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว (เขตตรวจราชการที่ 4) พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 91
27 การวัดผลและประเมินผล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ครั้งที่ 2/2567 ฉัตรวัฒน์ สุขโต 64
28 การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 63
29 พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2566 ของโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 57
30 กิจกรรมหน้าเสาธง วันจันทร์ ยามเช้า พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 58
31 เยี่ยมสนามสอบ โครงการส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 62
32 พิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open house) กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 5 (เขาย้อย) พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 57
33 ประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 78
34 การประชุมคณะกรรมการดำเนิน “โครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567” ครั้งที่ 1/2567 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 59
35 เตรียมความพร้อม สำหรับการประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่ม ผอ.สพท. พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 63
36 รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” และประชุมข้อราชการ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 9/2567 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 53
37 พิธีเปิดงาน “ม๊าอิ่นก๊ะหนองปรง... เปิดบ้านวิชาการ สรรสร้างความรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 (3R8C)” พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 63
38 สภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้า พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 47
39 การประชุมทบทวนมาตรการรายงานข่าวและการจัดความรุนแรงในโรงเรียน พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 45
40 การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับ สพท. (สถานีแก้หนี้ครู) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 58
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 2 จาก 82