- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจกลุ่มงานประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1541 โปรแกรมลงทะเบียน และรายงานผลฯ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 1722
1542 รายงานผลการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานของโรงเรียน Yarnnawat Goysukkho 1570
1543 ประเมินผลการบริหาราจัดการ สพป.พบ.เขต 1 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 2045
1544 สรุปผลสอบครูผู้ช่วย ปี 56 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 2026
1545 ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่น preeyanan 2542
1546 น า ย ก ฯ ย้ ำ ป้ อ ง กั น ทุ จ ริ ต ส อ บ ค รู ผู้ ช่ ว ย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 1490
1547 ค่ายเอกลักษณ์ไทย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 2079
1548 เสนอให้ชะลอ "ยุบ ร.ร.ขนาดเล็ก" กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 1688
1549 ทิศทางการจัดการศึกษาพื้นฐาน ในอนาคต กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 1951
1550 เตรียมความพร้อม ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 2866
1551 พิษสอบผู้ช่วยครู กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 1568
1552 ร ถ ตู้ โ ร ง เ รี ย น .... มี จ ริ ง ห รื อ.... กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 1589
1553 สร้างโรงเรียนให้พ่อ ส่งต่อน้องชายแดน แห่งที่ 1 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 2442
1554 ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 2168
1555 ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 2014
1556 ส ภ า ก า แ ฟ ย า ม เ ช้ า.... กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 1566
1557 ร่ ว ม ใ จ ถ ว า ย พ ร ะ พ ร ฯ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 1665
1558 ความประพฤติ และการแต่งกาย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 1944
1559 โอเนต ทำให้การสอนโรงเรียนผิดเพี้ยน กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 1867
1560 D S I แนะ ศธ. เพิกถอนบรรจุครูผู้ช่วย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 1643
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 78 จาก 82