- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจกลุ่มงานประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
141 ร่วมรับฟังรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2566 และการประชุมข้อราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 163
142 การประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2566 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 107
143 การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน) ครั้งที่ 1/2566 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 106
144 พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมค่ายพุทธบุตร กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 1 (พริบพรี) ณ โรงเรียนวัดนาพรมฯ พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 137
145 ขวัญและกำลังใจ ให้แก่คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน อำเภอหนองหญ้าปล้อง พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 69
146 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในรอบ 6 เดือน พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 118
147 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 91
148 เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 92
149 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 94
150 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขยาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 89
151 พิธีตักบาตรถวายราชกุศล และวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 108
152 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 131
153 การประชุมเพื่อพิจารณา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ สพป.เพชรบุรี เขต 1 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 155
154 การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 14/2566 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 82
155 สพป.เพชรบุรี เขต 1 บรรจุ "นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566" พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 90
156 "การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ " ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ฉัตรวัฒน์ สุขโต 298
157 ตรวจตราเทศกาลวันลอยกระทง 2566 ฉัตรวัฒน์ สุขโต 136
158 การประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 ปี พ.ศ.2567 ของจังหวัดเพชรบุรี พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 97
159 การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 168
160 การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2566 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 116
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 8 จาก 82