- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจประกาศต่างเขต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565 ฉัตรวัฒน์ สุขโต 305
2 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉัตรวัฒน์ สุขโต 242
3 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ฉัตรวัฒน์ สุขโต 229
4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนฯ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ฉัตรวัฒน์ สุขโต 738
5 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ฉัตรวัฒน์ สุขโต 322
6 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ฉัตรวัฒน์ สุขโต 216
7 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๔ ฉัตรวัฒน์ สุขโต 275
8 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ ฉัตรวัฒน์ สุขโต 247
9 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉัตรวัฒน์ สุขโต 233
10 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉัตรวัฒน์ สุขโต 206
11 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉัตรวัฒน์ สุขโต 187
12 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉัตรวัฒน์ สุขโต 289
13 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ฉัตรวัฒน์ สุขโต 216
14 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉัตรวัฒน์ สุขโต 192
15 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฉัตรวัฒน์ สุขโต 245
16 (สพม.ราชบุรี) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ฯ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ฉัตรวัฒน์ สุขโต 319
17 (สพม.ราชบุรี) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ฉัตรวัฒน์ สุขโต 376
18 (สพป.กาญจนบุรี เขต 1) ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ฉัตรวัฒน์ สุขโต 465
19 (สพป.กาญจนบุรี เขต 4) ประกาศตำแหน่งว่างสายงานบริหารกา่รศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2564 ฉัตรวัฒน์ สุขโต 563
20 (สพป.กาญจนบุรี เขต 4) ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ฉัตรวัฒน์ สุขโต 684
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 3