- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560


แผนที่สนามสอบ

 

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

 

แผนผังโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ

โรงเรียนวัดจันทราวาส

 

แผนผังโรงเรียนวัดจันทราวาส

 

Attachments:
Download this file (1. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี.pdf)1. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี.pdf[ ]2118 Kb
Download this file (1.00 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (รวมทุกกลุ่มวิชา).pdf)1.00 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (รวมทุกกลุ่มวิชา).pdf[ ]80455 Kb
Download this file (1.01 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาภาษาไทย).pdf)1.01 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาภาษาไทย).pdf[ ]2291 Kb
Download this file (1.02 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์).pdf)1.02 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์).pdf[ ]4183 Kb
Download this file (1.03 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ).pdf)1.03 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ).pdf[ ]4134 Kb
Download this file (1.04 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป).pdf)1.04 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป).pdf[ ]8445 Kb
Download this file (1.05 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาฟิสิกส์).pdf)1.05 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาฟิสิกส์).pdf[ ]832 Kb
Download this file (1.06 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาเคมี).pdf)1.06 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาเคมี).pdf[ ]3316 Kb
Download this file (1.07 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาชีววิทยา).pdf)1.07 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาชีววิทยา).pdf[ ]3197 Kb
Download this file (1.08 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาสังคมศึกษา).pdf)1.08 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาสังคมศึกษา).pdf[ ]7643 Kb
Download this file (1.09 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาสุขศึกษา).pdf)1.09 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาสุขศึกษา).pdf[ ]603 Kb
Download this file (1.10 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาพลศึกษา).pdf)1.10 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาพลศึกษา).pdf[ ]10158 Kb
Download this file (1.11 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา).pdf)1.11 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา).pdf[ ]678 Kb
Download this file (1.12 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาดนตรีสากล).pdf)1.12 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาดนตรีสากล).pdf[ ]722 Kb
Download this file (1.13 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาทัศนศิลป์).pdf)1.13 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาทัศนศิลป์).pdf[ ]1291 Kb
Download this file (1.14 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชานาฏศิลป์).pdf)1.14 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชานาฏศิลป์).pdf[ ]778 Kb
Download this file (1.15 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาประถมศึกษา).pdf)1.15 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาประถมศึกษา).pdf[ ]1369 Kb
Download this file (1.16 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์).pdf)1.16 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์).pdf[ ]23103 Kb
Download this file (1.17 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์).pdf)1.17 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์).pdf[ ]1332 Kb
Download this file (1.18 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาคหกรรม).pdf)1.18 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาคหกรรม).pdf[ ]649 Kb
Download this file (1.19 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาปฐมวัย).pdf)1.19 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาปฐมวัย).pdf[ ]4294 Kb
Download this file (1.20 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาแนะแนว).pdf)1.20 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาแนะแนว).pdf[ ]743 Kb
Download this file (1.21 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชานาฏศิลป์(โขน)).pdf)1.21 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชานาฏศิลป์(โขน)).pdf[ ]489 Kb
Download this file (1.22 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์).pdf)1.22 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2560 (กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์).pdf[ ]287 Kb
Download this file (2. ตารางสอบแข่งขัน , ระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ.pdf)2. ตารางสอบแข่งขัน , ระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ.pdf[ ]5049 Kb