- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางวิทยศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพฯ ปีงบประมาณ 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางวิทยศาสตร์ เข้าปฏิบัตหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558

          ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการรับสมัครบุคลากรวิทยาศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2557 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นั้น

          บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ดังประกาศที่แนบมานี้