- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

               ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑    เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘
               เนื่องจากลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  โรงเรียนบ้านเนินรักขอลาออก  จึงมีตำแหน่งว่างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  ว่าง  จำนวน  ๑  ตำแหน่ง  ดังเอกสารแนบ