- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนครูมืออาชีพ

          ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้ดาเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นั้น
          การดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ตามบัญชีรายชื่อประกาศผลการคัดเลือกที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการ ดังเอกสารแนบ