- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ประกาศ สพป.เพชรบุรี เขต 1  การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด   (14 พฤศจิกายน 2554  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)