- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประเมินภาค ค. (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

   วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยม ดูแล และดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี ดร.กชพร มั่งประเสริฐ นางอภิญญา เกษมพร และนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมและ กำกับดูแลการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จำนวน 9 ราย มาสอบ 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

alt

alt

alt

 

alt

ภาพ  ฉัตรวัฒน์  สุขโต  พนักงานบันทึกข้อมูล
พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/รายงาน