- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา สำหรับครูผู้สอน ระดับชั้น ป.1 - ป.3

   วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา สำหรับครูผู้สอน ระดับชั้น ป.1 - ป.3 สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 47 โรงเรียน จำนวน 64 ราย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดปีการศึกษา  โดยได้รับความร่วมมือจากนางสาวโสรยา อ่วมเมือง ครู รร.บ้านหนองชุมพลฯ นางสาวศศิกาญจน์ ฉายแสงเดือน ครู รร.บ้านแหลม นางนลินี โชติรักษ์ ครู รร.บ้านบางแก้วฯ เป็นวิทยากรการอบรมฯ และนางนิตยา โต๊ะถม ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้กล่าวรายงาน นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมฯ และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย

การอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt

alt

alt

 

alt

ภาพเพิ่มเติม  คลิก

ภาพ  ฉัตรวัฒน์ สุขโต  พนักงานบันทึกข้อมูล
ภาพ/ข่าว  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์