- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

   วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยท่านได้ให้นโยบายและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา

โดยมีนางสาวนฤมล ชุนฬหวานิช ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมฯ และได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูผู้มีความรู้ความสามารถจากโรงเรียนในสังกัด เป็นคณะกรรมการฯ โดยในครั้งนี้ โรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1 ที่ประสงค์ขอรับตราพระราชทานฯ ส่งเอกสารเพื่อขอรับการประเมิน จำนวน 32 โรงเรียน

alt

alt

alt

alt

พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์  ภาพ/รายงาน