- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจรอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้ารับการให้คำแนะนำ (Coaching)

   วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.00 - 14.30 น. นางอภิญญา เกษมพร และนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้ารับการให้คำแนะนำ (Coaching) จากคณะกรรมการให้คำแนะนำในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

alt

alt

alt

alt

ขอบคุณภาพ  ฉัตรวัฒน์ สุขโต พนักงานบันทึกข้อมูล