- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet

    วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ให้เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet สำหรับผู้บริหารการศึกษาและคณะครู จากโรงเรียนขนาดกลางขึ้นไป และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหารและครูที่เข้ารับการอบรมฯ

โดยมีนางลภัสรดา เกตุเอม ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน และเป็นวิทยากร และได้รับความร่วมมือจาก นางสาวพิมพันธุ์ จันทะทัง ครูโรงเรียนบ้านบางแก้ว นางศศิวิมล เอี่ยมประชา ครูโรงเรียนวัดเพรียงฯ เป็นวิทยากรในการอบรมฯ

alt

alt

alt

alt

 

ขอบคุณภาพจาก  ฉัตรวัฒน์ สุขโต พนักงานบันทึกข้อมูล
พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/รายงาน