- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet

   วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet โดยได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหารและครูที่เข้ารับการอบรมฯ

โดยมีนายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย นางลภัสรดา เกตุเอม ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน และเป็นวิทยากร และนางสาวพิมพันธุ์ จันทะทัง ครูโรงเรียนบ้านบางแก้ว นางศศิวิมล เอี่ยมประชา ครูโรงเรียนวัดเพรียงฯ และนางสาวนฤมล ชุนฬหวานิช ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรในการอบรมฯ

โดยการอบรมฯ จัดขึ้นในวันที่ 9 และ 10 เมษายน 2567 โดยวันที่ 9 เมษายน เป็นการอบรมให้คุณครู โรงเรียนขนาดเล็ก และวันที่ 10 เมษายน เป็นการอบรมให้แก่คุณครูโรงเรียนขนาดกลางขึ้นไป และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

alt

alt

alt

พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์  ภาพ/รายงาน