- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมวางแผน เพื่อเตรียมการประชุม กตปน. ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

   วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.30-14.30 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผอ สพป เพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมวางแผนเพื่อเตรียมการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา (กตปน) ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยมีคณะกรรมการ กตปน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน เข้าร่วมการประชุมฯ นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นฝ่ายเลขานุการของการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเพชรภิรมย์

alt

alt

ขอบคุณภาพจาก ศน.สมพงษ์ เกศีนิลพรรณ และกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์  ภาพ/รายงาน