- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจนายไชยา อินทะเสน เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพป เพชรบุรี เขต 1

   วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 9.00น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผอ สพป เพชรบุรี เขต 1 นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รอง ผอ สพป เพชรบุรี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าให้การต้อนรับ นายไชยา อินทะเสน นางสาวลลิดา  บุญเฉลิม และนางสาววริสากรณ์  ทองสอาด จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ รร บ้านบางแก้ว ฯ

โดยมี นางวรรณา บัวทอง ผอ รร บ้านบางแก้วฯ คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการ

alt

alt

alt

alt

ขอบคุณภาพจาก ฉัตรวัฒน์ สุขโต / ดิเรก สุขประเสริฐ
พิชญ์พิศุทธ์  ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์  ภาพ/รายงาน