- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจประชุมคณะกรรมการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ศึกษานิเทศก์

   วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายสายัณห์ พันนุกิจ อนุกรรมการ อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารบุคคล) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ศึกษานิเทศก์ โดยการประเมินความสามารถด้านการนิเทศจริง ณ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล โดยมีนางสาวณรัฎชา มณีนิล ผอ.รร.บ้านหนองชุมพล นางสาวสุภัคญาณี สุขสำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศการศึกษา นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และคณะครู รร.บ้านหนองชุมพล เข้าร่วมการประชุมฯ และ จ.ส.อ.วิวัฒน์ ไตรยุทธชัย นักทรัพยากรบุคคล เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมเพชรภิรมย์ สพป.เพชรุบรี เขต 1

alt

alt

alt

alt

alt

alt

พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/รายงาน