- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจประชุมคณะวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

   วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในประชุมคณะวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสู่การออกแบบจัดการเรียนรู้เชิงรุก ที่ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ผ่านกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเพชรภิรมย์ โดยทีมวิทยากรครั้งนี้ได้แก่คณะครูแกนนำการจัดการเรียนรู้เชิงรุกจากโรงเรียนต่างๆในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt

alt

alt

ขอบคุณภาพ  ฉัตรวัฒน์ สุขโต พนักงานบันทึกข้อมูล
พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์  รายงาน