- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1)

   วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) โดยมี นางอภิญญา เกษมพร รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 นำทีมคณะทำงาน มากำกับดูแลการนำเสนอฯ ณ ห้องประชุม สพป.เพชรบุรี เขต 2

โดยคณะกรรมการประเมิน ได้แก่
1. ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 - ประธานคณะกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผอ.สพม.ตรัง กระบี่ - กรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 - กรรมการและเลขานุการ

alt

alt

alt

alt

alt

ภาพ   ดิเรก สุขประเสริฐ  พนักงานธุรการ
ฉัตรวัฒน์ สุขโต  พนักงานบันทึกข้อมูล

พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  ภาพ/รายงาน