- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ.2566 – 2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2567) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4”

   วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 พร้อมนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 นางสาวธิติมา จันทร เจ้าพนักงานธุรการ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ.2566 – 2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2567) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4” ให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ โดย นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

alt

alt

alt

พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/รายงาน