- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุม อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 5/2567

   วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 5/2567 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาในประเด็นด้านการบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

โดย นายสายัณห์ พันนุกิจ อนุกรรมการ ได้รับมอบหมายจาก ประธาน อกคศ.ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เป็นประธานในการประชุม  มีอนุกรรมการ เข้าร่วมการประชุมฯ นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ นางนลินพร กลัดกลีบ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการเข้าร่วมการประชุมฯ

alt

alt

alt

alt

alt

พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์  ภาพ/รายงาน