- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา ภายใต้นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” สพป.เพชรบุรี เขต 1

    วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา ภายใต้นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 คน โดยมี ดร.กชพร มั่งประเสริฐ และนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย

กิจกรรมประกอบด้วย การรับทราบนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อน และตัวชี้วัดตามนโยบายเรียนดี มีความสุข ถอดบทเรียนกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา และศึกษาเรียนรู้แนวทางการพัฒนางาน การบริหารสถานศึกษาสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จาก นายสุริยา มนตรีภักดิ์ ผอ.รร.อนุบาลเพชรบุรี และกิจกรรมซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นผู้ดำเนินโครงการ และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ช่วยผู้ดำเนินโครงการ

alt

alt

alt

alt

alt

ภาพเพิ่มเติม   คลิก

ขอบคุณภาพ  ฉัตรวัฒน์ สุขโต  พนักงานบันทึกข้อมูล
ดิเรก สุขประเสริฐ  พนักงานธุรการ
พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์  ภาพ/รายงาน