- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 4/2567

   วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 4/2567 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาในประเด็นด้านการบริหารงานบุคคล โดยนายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุมฯ คณะอนุกรรมการทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมฯ นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ นางอภิญญา เกษมพร รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 นางนลินพร กลัดกลีบ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการเข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

alt

alt

alt

alt

alt

alt

พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์  ภาพ/รายงาน