- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ประกาศ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เรื่อง ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)