- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

   วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 พร้อม นางสาวทัตธนันท์ พุ่มนุช นักวิชาการศึกษา ได้รับมอบหมายให้ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงาน ศธจ.เพชรบุรี

alt

alt

alt

alt

ขอบคุณภาพจาก  ทัตธนันท์  พุ่มนุช  และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ศธจ.เพชรบุรี
พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์ รายงาน