- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจกิจกรรมหน้าเสาธง วันจันทร์ ยามเช้า

    วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 พร้อม ดร.กชพร มั่งประเสริฐ นางอภิญญา เกษมพร และนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 นำคณะข้าราชการ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ หน้าเสาธง สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต รวมทั้งพบปะพูดคุยกับบุคลากรทางการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพื่อเป็นการทักทายในวันจันทร์ ต้นสัปดาห์ของการเริ่มงาน รวมทั้งมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับย้าย/โอนมาใหม่ และแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ย้ายกลับไปทำงานที่ภูมิลำเนา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

alt

alt

alt

alt

alt

ภาพ    ดิเรก  สุขประเสริฐ  พนักงานธุรการ
           ฉัตรวัฒน์ สุขโต  พนักงานบันทึกข้อมูล
ภาพ/ข่าว  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์