- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมคณะกรรมการดำเนิน “โครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567” ครั้งที่ 1/2567

   วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายให้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนิน “โครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567” ครั้งที่ 1/2567 เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติ และสร้างความเข้าใจในการดำเนินการจัดสอบ ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน โดยมี นางหนึ่งฤทัย จิรประเสริฐวงศ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ เป็นฝ่ายเลขานุการการประชุมฯ ณ ห้แงประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt

alt

alt

alt

alt

พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์  ภาพ/ข่าว