- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจเตรียมความพร้อม สำหรับการประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่ม ผอ.สพท.

   วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม สำหรับการประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่ม ผอ.สพท. ร่วมกับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์  โดยมี ดร.กชพร มั่งประเสริฐ นางอภิญญา เกษมพร และนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกัน ณ ห้องประชุม สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt

alt

alt


พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์  ภาพ/รายงาน