- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจประกาศ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง

ประกาศ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ