- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านโปรแกรม Zoom

   วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 และนางกรุณา บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting  ณ ห้องประชุม สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt

alt

alt

alt

พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/รายงาน