- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจขวัญ และกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตกรรมฯ

     วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าเยี่ยมชม และให้กำลังใจเด็กนักเรียนและคณะครูพี่เลี้ยง ในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนฯ ณ สนามแข่งขัน สพป.เพชรบุรี เขต 1 อาทิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  กลุ่มสาระศิลปะและนาฎศิลป์

alt

alt

alt

   วันเดียวกันนี้ นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าเยี่ยมชม และให้กำลังใจเด็กนักเรียนและคณะครูพี่เลี้ยง ในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนฯ ณ สนามแข่งขัน ร.ร.วัดนาพรมฯ

alt

alt

alt