- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจพิธีบวงสรวงและพิธีเจริญพระพุทธมนต์งาน “พระนครคีรี-เมืองเพชร” ครั้งที่ 37 ประจำปี 2567

   วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 07.39 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 และนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วม พิธีบวงสรวงและพิธีเจริญพระพุทธมนต์งาน “พระนครคีรี-เมืองเพชร” ครั้งที่ 37 ประจำปี 2567 ประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ ประธานในพิธีหลั่งน้ำสังข์ เจิม และปิดทอง ผูกผ้าสามสีที่องค์หลักเมือง สักการะองค์หลักเมือง พิธีบวงสรวง รับฟังการอ่านโองการบวงสรวง และพิธีเจิญพระพุทธมนต์ ณ บริเวณศาลหลักเมือง

alt

alt alt

   จากนั้น เวลา 09.09 – 09.39 น. ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 9 ประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ พิธีบวงสรวง เปิดกรวยดอกไม้เครื่องราชสักการะถวาย รับฟังการอ่านโองการบวงสรวง รับชมพิธีรำบวงสรวง และประธานให้น้ำเทพมนต์แก่ผู้เข้าร่วมพิธี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผวจ.เพชรบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

alt

alt alt

alt

พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์  ภาพ/รายงาน