- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุม และรับฟังการบรรยายพิเศษ การสร้างความเข้าใจ เรื่อง การจัดการศึกษาเรียนรวม และการปฏิบัติที่ถูกต้องของการร่วมกันของ สพท. และ สศศ.

   วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 และข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมการประชุม และรับฟังการบรรยายพิเศษ การสร้างความเข้าใจ เรื่อง การจัดการศึกษาเรียนรวม และการปฏิบัติที่ถูกต้องของการร่วมกันของ สพท. และ สศศ. เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน และการนำนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" ลงสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน จัดโดย สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference

alt

alt

alt

alt

ขอบคุณภาพ  ดิเรก สุขประเสริฐ / พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ รายงาน