- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เปิดงาน Open House โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา

   วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา “สร้างสรรค์วิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประกอบพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมบูธกิจกรรมและนิทรรศการ อาทิ นิทรรศการน้ำข้าวไรซ์เบอร์รี่ นิทรรศการเพาะพันธ์ปะการัง กิจกรรมส่งเสริมการเรียนของนักเรียน ทักษะภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คอมพวเตอร์ และภาษาไทย เป็นต้น มีนางธิติมา เพ่งพิมพ์ และเจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมงานด้วย 

โดยนายอรุณ บุญเหิน ผอ.รร.วัดราษฎร์ศรัทธา ผอ.รร.ในเครือข่ายที่ 8 และ 9 และคณะครูจาก รร.วัดราษฎร์ศรัทธา รร.วัดสมุทรโคดม รร.วัดสมุทรธาราม นำนักเรียนมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

ภาพเพิ่มเติม  คลิก

พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์   ภาพ/รายงาน