- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจกิจกรรมหน้าเสาธง ยามเช้า

   วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายให้นำ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ร่วมกัน เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีและความสามัคคีภายในองค์กร โดยมี นางอภิญญา เกษมพร นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วม ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt

alt

alt

alt
 

ขอบคุณภาพจาก  ดิเรก สุขประเสริฐ / ลักษณา ฐิรัตนบุรินทร์  พนักงานธุรการ
พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/รายงาน