- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2567

   วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 – 12.00 น. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

alt

alt

alt

alt

ขอบคุณภาพจาก ดร.กชพร มั่งประเสริฐ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ