- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ผู้บริหารสถานศึกษา”

   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ผู้บริหารสถานศึกษา” โดยคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมนางอภิญญา เกษมพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ นางนลินพร กลัดกลีบ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ กำหนดการพัฒนาครูฯ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา "ในวันที่ 1 มีนาคม 2567" ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt

alt

alt

alt

พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์  ภาพ/รายงาน