- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานสนามสอบ กรรมคุมสอบ และกรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย สนามสอบละ 3 คน เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมี นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการประชุมฯ นางนิตยา โต๊ะถม ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา เป็นวิทยากรในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

alt

alt

alt

alt

alt

ภาพเพิ่มเติม  คลิก

ขอขอบคุณภาพจาก  นรา ทูลฉลาด  พนักงานธุรการ
พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์  ภาพ/รายงาน