- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจพิธีเปิด ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเขาย้อย

   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจากนายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการอบรมครั้งนี้ มีคณะครูเป็นผู้ควบคุม 53 คน และลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 186 คน เข้าค่ายระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

alt

alt

alt

alt

alt

alt

ขอขอบคุณภาพจาก  นิลุบล กัลยา  เจ้าพนักงานธุรการ
พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์ รายงาน