- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการฯ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1 ในโครงการกองทุนการศึกษา

   วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 – 14.00 น. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 พร้อม นางสาวนฤมล ชุนฬหวานิช นางสาวภุลภญา ทัดแก้วมีกลิ่น ศึกษานิเทศก์ และนางสาวบุษบา เทพารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ ได้รับมอบหมายจาก นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ให้เข้าให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาและคณะ ในการเดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์ ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในห้วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรค ณ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านพุพลู และโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอก กฤษณ์ สีวะรา)

   โดยมี นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางสุภาณี กิมกัว รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี พ.ต.ท.อภิรัตน์ รอดชูแสง รอง ผกก.สส.สภ.หนองหญ้าปล้อง นายปรีชา อนันต์วรนาถ นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง นายพีรศักดิ์ กาฬดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้ ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์อาสาสมัครส่วนกลาง ด้านดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน คณะครูของโรงเรียน และนักเรียนทุนพระราชทาน จาก 2 โรงเรียน เข้าให้การต้อนรับและพูดคุยถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการขับเคลื่อนงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

:: โรงเรียนบ้านพุพลู ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ::

alt

alt

alt

 

:: โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่ พลเอกกฤษ์ สีวะรา) ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ::

alt

alt

alt

ภาพเพิ่มเติม   คลิก

ภาพ/ข่าว  :  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์