- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจกำลังใจในยามยาก

    วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.กชพร มั่งประเสริฐ นางอภิญญา เกษมพร รอง ผอ สพป เพชรบุรี เขต 1 นางหนึ่งฤทัย จิรประเสริฐวงศ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ร.ร.วัดยาง (เย็นประชาสรรค์) และผู้ปกครอง ที่บ้านนักเรียนเกิดเหตุอัคคีภัย

โดยได้นำสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ความช่วยเหลือ และนำเงินช่วยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวของเด็กนักเรียน โดยนางอรุณี ไล้ทิม ผอ.รร.วัดยางฯ ได้มาร่วมให้กำลังใจด้วย

alt

alt

ดิเรก สุขประเสริฐ พนักงานธุรการ ภาพ
พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  รายงาน