- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ "นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร"

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และ ดร.กชพร มั่งประเสริฐ นางอภิญญา เกษมพร และนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เดินทางตรวจราชการ และติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 อาทิ นโยบายลดภาระครู นโยบายลดภาระนักเรียน นโยบายการศึกษาของรัฐบาล และข้อสั่งการและนโยบายเร่งด่วน ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเสนอนะแนวทาง การพัฒนาจุดเด่น และจุดพัฒนา

   โดยมี นายรุซลัญน์ เจ๊ะมิ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นางเครือชุลี เรืองแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา นางวีรยา ทองนวล และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมให้การต้อนรับด้วย  ซึ่งการตรวจราชการและติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

alt

alt

alt

alt

alt

ภาพเพิ่มเติม  คลิก

ฉัตรวัฒน์ สุขโต  พนักงานบันทึกข้อมูล   ภาพ
พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์  ภาพ/รายงาน