- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจกิจกรรมหน้าเสาธง ยามเช้า

  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา ดร.กชพร มั่งประเสริฐ นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ  สวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตร่วมกัน เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีและความสามัคคีภายในองค์กร

alt

alt

alt

alt

alt

alt

ดิเรก สุขประเสริฐ  พนักงานธุรการ  ภาพ/วีดิโอ

พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/รายงาน